PORADNA PRO RODIČE A BLÍZKÉuživatelů návykových látek

Experimentují vaši blízcí s drogami? Užívají drogy už dlouho a vám docházejí síly?

ZEPTAT SE Poslední odpovědi

pomoc???

AAA

Dobrý den, syn je závislý na lécích( léky na spaní benzodiazepiny ).Současně se léčí se schizofrenií a má omezenou svéprávnost.Jsem jeho poručník.Nechce se léčit a já si bohužel už nevím rady. Co mám dělat abych ho donutila na nějakou léčbu a hlavně potoM na následnou léčbu ?

Odpověděl: Hana Skořepová

Dobrqý den, 

 

děkujeme za důvěru, s kterou se na nás obracíte. 

Záleží na rozsahu omezení svéprávnosti. Pokud je syn omezen na svéprávnosti i pokud se týče právního jednání v oblasti zdravotních služeb, podepisujete za něj i souhlas s hospitalizací. Pokud ne, jednáte za něj jen v oblasti právních jednání, která jsou uvedena v rozsudku, resp. opatrovnické listině. I kdybyste mohla jednat za syna i v oblasti zdraví, je situace problematická. Pokud syn bude odmítat léčbu a spolupráci při léčbě, lze ho sice na základě Vaše souhlasu přijmout, ale těžko ho lze dlouhodobě léčit ze závislosti na návykových látkách. V takovém případě by byl z léčby propuštěn, protože by se jednalo o lékařské rozhodnutí. V léčebně by syn musel setrvat pouze v případě, že by lékaři došli k názoru, že jsou splněny podmínky nedobrovolné hospitalizace (bezprostředně a závažným způsobem by ohrožoval sebe nebo své okolí a hrozbu pro něj nebo jeho okolí nelze odvrátit jinak), v této věci pak rozhoduje soud.

Doporučovala bych Vám probrat celou záležitost s jeho psychiatrem, zjistit jeho názor a případně se domluvit na dalších krocích. Minimálně můžete mít napsané od psychiatra doporučení k hospitalizaci. Také je možnost to probrat s adiktologickými službami pro rodinné příslušníky v místě bydliště, kde se můžete v osobním kontaktu více podrobněji poradit, jak v této situaci dále pokračovat, doplnit si informace o možnostech léčby, získat podporu atd. Pokud byste potřebovala kontakty na tyto služby v místě bydliště, napište nám z jakého okresu jstea rádi Vám je poskytneme.

 

Věřím, že tato situace není pro Vás jednoduchá a snad jsou tyto informace užitečné.

HS 

 

 

Zpět

Top