PORADNA PRO RODIČE A BLÍZKÉuživatelů návykových látek

Experimentují vaši blízcí s drogami? Užívají drogy už dlouho a vám docházejí síly?

ZEPTAT SE Poslední odpovědi

2. Ve škole měli besedu

Nikdy jsem si nemyslel,

že budu své ženě zasahovat do výchovy syna z prvního manželství, ale tentokrát do namouduši udělám, i když se jí to třeba nebude líbit. Klukovi je dneska 14 let a znám ho vlastně od malička, z osady na  Sázavě, kam jezdil s rodiči a pak jen s mámou na chatu.  Rozvod a všechno okolo ho dost poznamenalo, jeho mámu vlastně taky, ale teď už jsou oba zase v  pořádku.  Jsme spolu už čtvrtý rok, s klukem si rozumíme, ale to víte, nevlastní táta je nevlastní táta, má mnoho povinností a vlastně žádná práva, když o něco jde.

 

Při večeři jsme dneska vedli obvyklé řeči, co bylo ve škole, a kluk říkal, že měli nějakou besedu. O čem besedu, ptal jsem se, a že prý o drogách. Moje žena nad tím  jen mávla rukou  a docela bezmyšlenkovitě poznamenala, že se aspoň něco dozvěděl. Dál ji to nezajímalo,  a když jsem se zajímal já a ptal se kluka, jaké to bylo a co se vlastně dozvěděl, tak mi otráveně řekla, ať toho nechám, ještě doma budeme nasazovat drogy klukovi do hlavy, dost na tom, že o tom   slyší ve škole.  A kluk pak samozřejmě už o tom mluvit nechtěl.  

 

Nechci to přehánět, ale vadí mi, že se moje žena víc nezajímá, co se ve škole děje.  Ptá se na známky a úkoly, to ano, ale to je tak asi všechno. S touhle besedou - není přece jedno, co se dítě ve škole o drogách dozví a co si z toho vezme.  Možná by si kluk chtěl povídat,  kdyby nás nepřerušila. Kde jinde by si o tom měl povídat, než doma? S kamarády určitě proberou kde co, ale zajímalo by mně, jestli pak probrali tu besedu a jak se o ní bavili. Ne, tohle jsou věci, o kterých se musí taky mluvit doma, tohle za nás škola neudělá, i kdyby pořádala besedu každý týden... Moje žena má pořad dojem, že nic nestíhá, práci ani domácnost, a tak je asi ráda, že se škola stará i  o ty drogy, ale spoléhat se na to?  Kluk je přece v kritickém věku, tak abychom něco nezanedbali. 

 

Čím víc o tom přemýšlím, tím víc mi to vrtá hlavou.   Kdo jim povídal o drogách na té besedě? Nějaký doktor, nebo třeba bývalý feťák? Jde přece o to, aby se děti drogám úplně vyhnuly ... asi by potřebovaly mít před očima nějakého mladého sportovce nebo muzikanta, kterého by mohly trochu obdivovat a brát si ho za vzor, ne? Co jim bude platné, když jim někdo bude jenom přednášet,  jaké různé drogy existují a že je nemají brát?  Drogy jsou přece dneska i ve školách,  četl jsem to v novinách. Marihuana ... a ještě tam psali, že záškoláci chodí čichat toluen, to prý je hrozné svinstvo. Úplně mě zamrazilo v zádech - co když se takhle drogy vyskytují i v té škole, kam chodí náš kluk? Možná proto tu besedu pořádali.  

 

Určitě to nesmíme jen tak hodit za hlavu. Třeba slyším trávu růst, ale ať. Zítra bych se mohl postarat o večeři, aby žena neměla takovou honičku, a pak o tom spolu dáme řeč.  

Fakta - o primární prevenci

Cílem primární prevence je, aby k  užívání drogy vůbec nedošlo. Informace, tj. "vědět něco o drogách", k tomu samozřejmě nestačí. Také se příliš neosvědčují jednorázové akce, přednášky pro větší počet účastníků, kde není možné ptát se a diskutovat. Stejně jako v prevenci kouření nefunguje odstrašování. Zahraniční i domácí zkušenosti jednoznačně svědčí o tom, že primární prevence má být systematická,  má využívat diskuse a vzájemné komunikace v menší skupině (někdy i školní třída je příliš velký kolektiv) a umožnit poznání pozitivních vzorů.  Kromě odmítání drog by si měli žáci a studenti v programech primární prevence  osvojit i další schopnosti a dovednosti užitečné pro život, například:

  • jak čelit tlaku okolí, spolužáků, party
  • jak komunikovat sdospělými, svrstevníky i smladšími dětmi
  • jak vytvářet kamarádské vztahy
  • jak se přiměřeně prosazovat (asertivita)
  • jak se lépe ovládat a rozhodovat
  • jak nenásilně zvládat konflikty
  • jak rozpoznávat následky určitého jednání (a tím zvýšit odpovědnost za vlastní chování)
  • jak se učit
  • jak zvládat úzkost a stres, atd.

V ČR se nejvíce programů primární prevence provádí ve školách, ze zahraničí se k nám šíří trend komunitní prevence, do níž je více než do činnosti školy zapojeno místní společenství, včetně různých spolků a zájmových skupin, kde se scházejí rodičů děti v rizikovém věku. Nejpřirozenějším prostředím primární prevence je ovšem rodina.

Často kladená otázka: jak je to s drogami ve školách?

Cesta   do školy a ze školy - a často i přímo školní prostředí - je opravdu tou první situací, kdy se dítě s drogou setká. A prvním prostředníkem bývá kamarád, spolužák - dealer, který stojí před školou a láká děti na bonbóny napuštěné drogou,  byl před několika lety postavou oblíbenou novináři, ale patří do říše bajek. Typickou "školní drogou" je marihuana, vyskytují se i "tripy" (halucinogenní drogy, nejčastěji LSD), ale platí "když si řekneš, seženeš všechno" - tedy i heroin a pervitin. Čichání těkavých látek je rozšířenější mezi dětmi z  nižších sociálních vrstev nebo  s poruchami učení a chování, ale protože jsou tyto chemikálie běžně dostupné, mohou si je oblíbit i žáci, kteří nepatří k rizikovým skupinám, a to už v mladším školním věku.

 

Základní i střední školy jsou odpovědné za provádění primární prevence u svých žáků a studentů, ale kvalita programů může být různá a hlavně - škola není vše, důležitá je rodina. Zajímejte se o to, "co se děti ve škole o drogách dozvídají", spolupracujte se školou, je-li na čem,  a samozřejmě - nespoléhejte se na to, že škola za vás všechno vyřeší a udělá. Vaše dítě nepatří škole.  Mluvte doma s dětmi nejen o drogách, ale také o tom, jak se před nimi ochránit.    

Rada, jak ušetřit KARIÉRU

Starosti s dítětem, které bere drogy, vás jednou může zasáhnout ve vašich pracovních rozletech a plánech. Braní drog může zničit jeho vlastní kariéru.  A vůbec, ve světě je tolik zdánlivě nevinných pokušení a rizik, určitě to znáte! Uvažujte o tom, zda má vaše dítě potřebné dovednosti a schopnosti, jak jim čelit  ... a pokud ne,  v čem a jak mu můžete pomoci. Možná přijdete na leccos,  co se bude hodit i vám.     

 

Top